metodyBadania ETBadania RTBadania PTBadania MTLaboratorium-NDT
Jesteś tu: » Strona główna » Metoda ET » Detektory metali i magnetyzacja - Dział DM - Institut Dr. Foerster
Institut Dr. Foerster
Detektory metali i magnetyzacja - Dział DM

Od dziesięcioleci pomiary pola magnetycznego przy użyciu sond firmy FOERSTER znajdują wiele różnorodnych zastosowań. Obecnie nowoczesne przyrządy i systemy pomiarowe pracują w prawie wszystkich sektorach przemysłu. Wszędzie, gdzie trzeba wykonać skomplikowane pomiary słabych pól magnetycznych, kiedy trzeba wydać orzeczenie dotyczące bezpieczeństwa i kiedy dominującym czynnikiem jest efektywność kosztowa, spotyka się zastosowaną technologię firmy FOERSTER.

» Dział DM

MAGNETOSCOP

   magnetoscop

Przy wykonywaniu pojedynczych badań w laboratorium lub w ramach seryjnych testów w produkcji trzeba przeprowadzić szczególnie szeroki zakres pomiarów pola magnetycznego. Stosując MAGNETOSCOP ma się do dyspozycji wszechstronny przyrząd pomiarowy, który może być wyposażony w odpowiednią sondę, w zależności od wykonywanego zadania. Dostępne są następujące sondy:

  • sonda pola i gradientu,
  • sonda różnicowa,
  • sonda z nabiegunnikiem punktowym,
  • mikrosonda pola,
  • mikrosonda różnicowa,
  • sonda pola szczątkowego.

Odpowiednie interfejsy przesyłu danych ułatwiają obróbkę zmierzonych danych i wspomagają zarządzanie tymi danymi.

» Magnetoscop 1.069

 

KOERZIMAT

   koerzimat    

KOERZIMAT jest stosowany na całym świecie w laboratoriach i w produkcji przemysłowej do analizy materiałów magnetycznie twardych i miękkich. Ten wspomagany komputerowo system automatycznie określa koercję pola magnetycznego HcJ i wagowe nasycenie magnetyzacji σS. Przy pomiarze pojedynczych elementów lub małych serii wyniki są opcjonalnie wyświetlane jako wartości cyfrowe, jako tablice wartości lub w postaci graficznej. Serie pomiarów mogą być oceniane przez określenie parametrów statystycznych.

   Koerzimat

Aby zwiększyć przepustowość, całkowicie automatyczne systemy transportowe firmy FOERSTER znacznie przyspieszają proces. Proces wymaga jedynie podania parametrów do identyfikacji badanych elementów, np. za pomocą kodu kreskowego. Następnie podawanie do układu transportowego, pozycjonowanie badanych elementów, pomiar i rozładunek odbywają się automatycznie. Firma FOERSTER wdroży Wasz automatyczny system pomiarowy zgodnie z indywidualnymi wymaganiami zadań pomiarowych. Połączenie z Waszą bazą danych i systemem zarządzania produkcją umożliwi automatyczne tworzenie danych pomiarowych specyficznych dla wyrobu i dokumentacji testowania.

» Koerzimat 1.097
» Koerzimat 1.097 HCJ
» Koerzimat CS 1.096

 

MAGNETOMAT

   magnetomat

MAGNETOMAT jest stosowany wszędzie tam, gdzie ważny jest dokładny pomiar kierunku i wartości pola magnetycznego lub do określenia skuteczności urządzeń ekranujących. Do określania natężenia pól magnetycznych we współrzędnych przestrzennych dostępne są czujniki o jednej, dwóch lub trzech osiach.

Oferujemy następujące czujniki:

  • czujnik standardowy o 1 - 3 osiach
  • czujnik okrętowy o 1 - 3 osiach
  • czujnik miniaturowy o 1 - 3 osiach
  • sonda pola i gradientu

Czujniki cyfrowe można przy minimalnym wysiłku podłączyć do handlowo dostępnego komputera PC. Oprogramowanie MAGNETOMAT-u podsumowuje zmierzone wartości. Steruje także sekwencją pomiaru dostosowaną do określonego zadania oraz konfiguruje tempo próbkowania, kanały pomiarowe, współczynniki korekcyjne i uchyb sygnału.

» Magnetomat 1.782


Start | O firmie | Polityka Jakości | ET | RT | PT | MT | Laboratorium | | Biblioteka | Linki | Aktualności | Konferencje | Mapa strony | Kontakt
FoersterBaker Hughes Digital Solutions GmbHLabino MagnafluxParker


Copyright © 1991-2023 NDT System