metodyBadania ETBadania RTBadania PTBadania MTLaboratorium-NDT
Jesteś tu: » Strona główna » Metoda ET » Badania półwyrobów - Dział TS - Institut Dr. Foerster
Institut Dr. Foerster
Badania półwyrobów - Dział TS

Dział TS w firmie Institut Dr. Foerster produkuje systemy do kontroli prętów, rur, profili i drutów produkowanych w hutach, walcowniach i ciągarniach. Do kontroli stosowane sa aparaty wykorzystujące prądy wirowe, rozproszone pole magnetyczne i systemy wizyjne. Ze względu na sposoby wykrywania wad urzadzenia podzielone są w grupy: DEFECTOMAT, CIRCOGRAPH, CIRCOFLUX, ROTOMAT, TRANSOMAT, CIRCOSON, DEFECTOVISION i MAGNATEST-D.

 

DEFECTOVISION

Indukcyjna termografia strumienia ciepła umożliwia kompletne badanie walcowanych na gorąco wlewków stalowych albo rur o profilu okrągłym, kwadratowym lub prostokątnym. Dokładnie badana jest nie tylko powierzchnia, ale także krawędzie. Nawet w trudnym otoczeniu stalowni DEFECTOVISION IR konsekwentnie daje powtarzalne i niezawodne wyniki testowania. Od roku 2008 rozwiązania termograficzne firmy FOERSTER niezawodnie wykonują zadania testowania – na całym świecie.

» Pobierz PDF

Indukcyjna termografia strumienia Indukcyjna termografia strumienia

 

 

CIRCOFLUX, ROTOMAT, TRANSOMAT

Sonda do metody rozproszonego strumienia jest stosowana do badania elementów żelaznych walcowanych na gorąco o przekroju okrągłym. W przyrządzie CIRCOFLUX zastosowano metodę pola AC do wysoko czułego wykrywania podłużnych wad powierzchniowych, zwłaszcza na prętach walcowanych na gorąco. W przyrządzie ROTOMAT/TRANSOMAT zastosowano metodę pola DC do wykrywania wad zewnętrznych i wewnętrznych w rurach walcowanych na gorąco. W zależności od kierunku magnetyzacji wykrywane są wady podłużne lub poprzeczne. Metodę tę opisują normy API i ISO.
» Pobierz PDF

CIRCOFLUX

CIRCOFLUX jest szczególnie odpowiedni do wykrywania wzdłużnie ukierunkowanych wad powierzchniowych na walcowanych na gorąco, okrągłych prętach stalowych, dzięki swojej specjalnej metodzie rozproszonego strumienia zmiennego pola magnetycznego o wysokiej energii. Tradycyjnie rozdzielczość wad wynosi ponad 0,1 mm głębokości wady. Dostępne są 3 głowice obrotowe do zakresu średnic od 10 do 180 mm. Dla większych średnic stosuje się specjalne rozwiązania ze stacjonarnymi głowicami testującymi i obracającym się materiałem.
» Pobierz PDF

Linia testująca CIRCOFLUX w zakładach Aichi Steel Works, jednego z największych japońskich producentów prętów.


CIRCOFLUX

System nadajnikowy Ro100
» Pobierz PDF


CIRCOFLUX

Urządzenie do znakowania barwnego

Urządzenie do znakowania barwnego jest stoso-wane do automatycznego znakowania wad wy-krytych w badaniu nieniszczącym. Urządzenie typu 1.176.11 jest wersją jednokanałową, pozwa-lającą na znakowanie wad jednym kolorem.
Jeśli użytkownik chce rozróżniać różne rodzaje wad (np. wady wzdłużne i poprzeczne, zewnętrz-ne i wewnętrzne, wady o różnej wielkości), może zastosować kombinację kilku urządzeń i zasilać je różnymi farbami. Firma Institut Dr. Förster ofe-ruje wersje podwójną, potrójną i poczwórną jako typy o numerach 1.176.12, 1.176.13 i 1.176.14.
» Pobierz PDF

 ROTOMAT / TRANSOMAT

Metoda rozproszonego strumienia pola DC jest odpowiednia do wykrywania wad na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni walcowanych na gorąco stalowych rur bez szwu o średnicy od 20 do 310 mm. W zależności od orientacji wad (wzdłużna lub poprzeczna) stosuje się albo ROTOMAT albo TRANSOMAT. Ogólnie stosuje się kombinacje obu systemów, czasami uzupełnione o pomiar grubości ścianki i badanie struktury materiału w tzw. wielozadaniowych blokach testujących. Główną dziedziną zastosowania jest badanie orurowania instalacji pól naftowych według norm Amerykańskiego Przemysłu Naftowego API 5L i 5CT oraz, w pewnych przypadkach, także rur kotłowych. Zastosowanie jest opisane w ISO 9598 lub ISO 9402.
» Pobierz PDF  


Do określania charakterystyk jakościowych walcowanych na gorąco stalowych rur bez szwu firma Mannesmann S.A. w Brazylii stosuje od 1996 roku nowoczesny wielozadaniowy blok testujący.

 

CIRCOGRAPH

Badanie wiroprądowe za pomocą czujników obrotowych, zapewniające maksymalną czułość wykrywania wychodzących na powierzchnię wad wzdłużnych na materiale obrobionym. Firma FOERSTER oferuje różne poziomy konfiguracji od jednokanałowego, niedrogiego, zwartego przyrządu do systemu wielokanałowego, który może zawierać także kanał DEFECTOMAT-u. Obrotowe głowice do stosowania na przedmiotach okrągłych mają średnicę w zakresie od 2 do 130 mm. Typowe obszary zastosowań obejmują ciągarki do drutu, zwijarki i linie wykańczające do rur miedzianych. Indywidualne układy czujnikowe z obrotowymi tarczami skanują materiał płaski i profilowy, np. przy badaniu szyn i śrutowanych wlewków prostokątnych.
» Pobierz PDF  


CIRCOGRAPH DS 6.430

Szczytowy model przyrządu do badań wiroprądowych z sondami obrotowymi. Nowo wprowadzony system przyrządu bazujący na programie Windows NT zapewnia wygodną obsługę i możliwość pełnego włączenia do sieci. Nowoczesna technika ekranu dotykowego i kreatory aplikacji upraszczają dialog i pewnie prowadzą operatora dla zapewnienia prawidłowych nastaw przyrządu. System wykorzystuje możliwości sieciowe oraz wielozadaniowość i wydajność programu Windows NT. Oprogramowanie FOERSTERnet umożliwia jednoczesny dostęp do przyrządu testującego z dowolnej liczby stanowisk komputerowych, nawet w celu uzyskania różnych danych, np. bieżącego stanu testowania, wyników testowania z ostatniego zadania lub danych dla partii testowanej w poprzednim miesiącu - w celach badawczych.
» Pobierz PDF  


CIRCOGRAPH CP 6.412

Najmniej kosztowna wersja przyrządu do badań wiroprądowych z użyciem sond obrotowych. Ten jednokanałowy przyrząd testujący posiada wszystkie cechy wymagane do automatycznego testowania, np. interfejsy do czujników związanych z linią i elementów wykonawczych do regulacji prędkości, znakowania wad, sortowania i cięcia. Interfejs drukarki i komputera umożliwia dokumentowanie w postaci drukowanego raportu lub eksportowanie wyników testowania i danych nt. nastawy do innych systemów komputerowych. Wraz z niewielkimi głowicami obrotowymi Ro 20 lub Ro 35L, CIRCOGRAPH CP jest idealnym rozwiązaniem do zainstalowania bezpośrednio w liniach ciągnienia i na zwijarkach
» Pobierz PDF  

System czujnika

Do badań wiroprądowych za pomocą CIRCOGRAPH-u dla zakresu średnic od 2 do 130 mm stosowane są cztery głowice obrotowe. Dla większych średnic mogą być zastosowane rozwiązania specjalne ze stacjonarnymi czujnikami i obracającym się materiałem badanym.
Przy założeniu skanowania bez omijania możliwe są maksymalne prędkości testowania do 8 m/s, w zależności od wersji głowicy obrotowej, dodatkowego oprzyrządowania czujnika i prędkości obrotowej.

 

Głowica obrotowa Ro 20

 • Optymalna głowica obrotowa do badań prądowirowych pół-wyrobów metalowych o zakre-sie średnic od 2 do 20 mm
 • Szczególnie przydatna do instalacji w maszynach produkcyjnych, np. w liniach ciągnienia
 • Wysoka przepustowość przy prędkości testowania do 3 m/s
 • Minimalny czas przezbrojenia na inny wymiar
 • Wysoka precyzja prowadzenia materiału
 • Bardzo zwarta konstrukcja, całkowita długość tylko 275 mm
 • Mocna budowa, odporna na uszkodzenia
 • Doskonała relacja ceny do wydajności
 • » Pobierz PDF    Głowica obrotowa Ro 35

 • Optymalna głowica obrotowa do badań prądowirowych półwyrobów metalowych o zakresie średnic: Ro 35 P: 2 do 35 mm Ro 35 L: 5 do 35 mm
 • Wysoka przepustowość przy prędkości testowania do 3 m/s
 • Minimalny czas przezbrojenia na inny wymiar dzięki bocznemu dostępowi
 • Bardzo zwarta konstrukcja, całkowita długość tylko 345 mm
 • Mocna budowa, odporna na uszkodzenia
 • Ro 35 P z 2 lub 4 głowicami testującymi o kształcie trzpienia, szczególnie przydatna do badania z wysoką rozdzielczością wad przy wysokiej precyzji prowadzenia materiału
 • Ro 35 L z 2 lub 4 głowicami testującymi o kształcie dźwigni, szczególnie przydatna do instalacji w maszynach produkcyjnych, np. w liniach ciągnienia
 • Opcjonalna prowadnica rolkowa o całkowitej długości + 63,5 mm
 • » Pobierz PDF    Głowica obrotowa Ro 65

  Odporna głowica obrotowa Ro 65 jest zaprojektowana do zakresu średnic od 5 do 65 mm i jest dostępna opcjonalnie z 2 lub 4 głowicami testującymi o konstrukcji dźwigniowej. Wraz ze sterowaniem silnikowym MOC E (3000 obr./min) możliwe jest osiągnięcie maksymalnej prędkości testowania 4 m/s przy założeniu skanowania bez omijania, za pomocą 4 głowic testujących o szerokości toru 2 x 10 mm każda. Ze sterowaniem silnikowym MOC S lub SB (6000 obr./min) i tym samym wyposażeniem możliwe jest osiągnięcie maksymalnej prędkości testowania 8 m/s. Do zastosowania na ciągarkach dostępne są specjalne wersje dla średnic do 50 mm.
  » Pobierz PDF  
  Głowica obrotowa Ro 130

  Odporna głowica obrotowa Ro 130 jest zaprojektowana do zakresu średnic od 5 do 130 mm i jest dostępna opcjonalnie z 2 lub 4 głowicami testującymi o konstrukcji dźwigniowej. Wraz ze sterowaniem silnikowym MOC E (1500 obr./min) możliwe jest osiągnięcie maksymalnej prędkości testowania 2 m/s przy założeniu skanowania bez omijania, za pomocą 4 głowic testujących o szerokości toru 2 x 10 mm każda. Ze sterowaniem silnikowym MOC S lub SB (3000 obr./min) i tym samym wyposażeniem możliwe jest osiągnięcie maksymalnej prędkości testowania 4 m/s.
  » Pobierz PDF    CIRCOSCAN

  Do skanowania materiału
  profilowego i płaskiego dostępne są tarcze obrotowe z odpowiednimi
  elementami wykonawczymi. Do badania szyn i wlewków
  prostokątnych dostępne są rozwiązania z odpowiednio dostosowanym
  mechanizmem.
  » Pobierz PDF    System wiroprądowy do badania szyn kolejowych na wady powierzchniowe za pomocą tarcz obrotowych CIRCOSCAN H i odpowiednio ukształtowanych cewek segmentowych.

   

  DEFECTOMAT

  Rodzina przyrządów DEFECTOMAT oferuje odpowiedni przyrząd do każdego zastosowania, od prostego modułu dającego wyniki Tak/Nie aż do wielokanałowych systemów z programami do statystycznej oceny wyników. Stosowane są cewki przelotowe typu okrężnego lub segmentowego umożliwiające maksymalną prędkosć testowania, np. 120 m/s na walcarkach na gorąco. Typowe zastosowania dotyczą linii spawania rur i ciągarek, ale DEFECTOMAT jest także stosowany do badania cienkich drutów lampowych o średnicy kilku mikrometrów i rur do wymienników ciepła. Do tej metody badań wiroprądowych odnoszą się normy międzynarodowe i krajowe, takie jak ISO, EN, DIN, AF, BS, ASTM, JIS itd
  DEFECTOMAT DS 2.815

  Szczytowy model przyrządu do badań wiroprądowych z cewkami przelotowymi. Nowo wprowadzony system przyrządu bazujący na programie Windows NT zapewnia wygodną obsługę i możliwość pełnego włączenia do sieci. Nowoczesna technika ekranu dotykowego i kreatory aplikacji upraszczają dialog i pewnie prowadzą operatora dla zapewnienia prawidłowych nastaw przyrządu. System wykorzystuje możliwości sieciowe oraz wielozadaniowość i wydajność systemu Windows NT. Oprogramowanie FOERSTERnet umożliwia jednoczesny dostęp do przyrządu testującego z dowolnej liczby stanowisk komputerowych, nawet w celu uzyskania różnych danych, np. bieżącego stanu testowania, wyników testowania z ostatniego zadania lub danych dla partii testowanej w poprzednim miesiącu - w celach badawczych.
  » Pobierz PDF    DEFECTOMAT CI 2.842

  Zwarty przyrząd do badań wiroprądowych za pomocą cewek typu przelotowego, do (rzeczywiście) wszystkich zastosowań. Jako spadkobierca legendarnego przyrządu DEFECTOMAT C, których ponad 2000 zostało sprzedanych na całym świecie, kontynuuje triumfalny pochód tego przyrządu. Obecnie jest w użyciu ponad 500 przyrządów DEFECTOMAT CI. Ten jednokanałowy przyrząd testujący posiada wszystkie cechy wymagane do automatycznego testowania, np. interfejsy do czujników związanych z linią i elementów wykonawczych do regulacji prędkości, znakowania wad, sortowania i cięcia. Interfejs drukarki i komputera umożliwia dokumentowanie w postaci drukowanego raportu lub eksportowanie wyników testowania i danych nt. nastawy do innych systemów komputerowych. Do zastosowania w liniach spawania rur jako opcja dostępny jest kanał bezwzględny. Opcjonalnie dostępny jest odpowiedni moduł oceniający do badania rur miedzianych zgodnie z EN 1971. Dzisiejsza druga generacja przyrządów DEFECTOMAT CI posiada nowoczesny kolorowy wyświetlacz TFT przedstawiający współbieżnie wyniki testowania, ocenę testowania i podstawowe parametry nastawy w jeszcze bardziej imponujący sposób niż na poprzednim modelu czarno-białym.
  » Pobierz PDF    DEFECTOMAT DI

  Nowością jest zdecydowane oddzielenie przyrządu testującego (elektroniki do badań pradami wirowymi i interfejsu z linią testującą) od przyrządu roboczego (elektroniki do wyświetlania sygnału i zapamiętywania wyników). Podział ten umożliwia obsługę wieloliniowego systemu z jednej linii roboczej. Kompaktowe wymiary DEFECTOMAT-u DI umożliwiają ścisłą integrację z linią testującą. Komunikacja z centralną jednostką roboczą odbywa się przez interfejs Ethernet. Możliwe jest utrzymanie odległości ponad 100 m przy użyciu okablowania miedzianego, a nawet ponad 1000 m przy użyciu kabla światłowodowego.
  » Pobierz PDF  
  DEFECTOMAT ECM 2.841

  Moduł do badań wiroprądowych za pomocą cewek przelotowych, zredukowany do zasadniczych elementów. Szczególnie łatwe w użyciu elementy obsługowe, jednowymiarowe wyświetlanie sygnału w postaci wykresu słupkowego na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym, sortowanie Tak/Nie. Zwiększona wygoda obsługi i ulepszone wyświetlanie wyników przez połączenie z PC przy wykorzystaniu pakietu oprogramowania eddyWin. Łatwy montaż w istniejących szafkach sterowniczych. Układ sterowania linią produkcyjno-testującą wykonuje także zadanie kontroli i wysyłania wyników do modułu wiroprądowego.
  » Pobierz PDF  


  System czujnika P

  W pewnych okolicznościach dla małych przekrojów lub dla materiałów austenitycznych może być wystarczająca stała magnetyzacja. Do tego celu dostępne są dwie wersje P 12 i P 40 do materiału o średnicy do 12 mm i do 40 mm.
  » Pobierz PDF    System czujnika S

  Do częściowego testowania z częściową magnetyzacją podłużną dostępne są oprawy cewek segmentowych z jarzmem elektromagnetycznym LSM 180 ze stałą magnetyzacją LSP 180. Dla wymiarów powyżej 180 mm dostępne są wersje specjalne. Do testowania materiałów nieferromagnetycznych dostępne są oprawy cewek SH 180. Stojak zapewnia możliwość regulacji wysokości położenia wszystkich opraw cewki.
  » Pobierz PDF  


  System czujnika H

  » Pobierz PDF  


  System czujnika M

  W większości przypadków przy zastosowaniu metody prądowirowej do nieniszczącego wykrywania wad konieczna jest magnetyzacja zimnych półwyrobów ferromagnetycznych i austenitycznych. Z tego względu zostały opracowane systemy czujnikowe typu M1 jako zasadniczy element systemu DEFECTOTEST. Ich głównym obszarem zastosowania jest ciągłe, przelotowe badanie rur, prętów i drutów o przekroju kołowym lub profilowym. Testowanie wykonuje się w połączeniu z elektronicznym zespołem testującym i oceniającym DEFECTOMAT®. Systemy czujnikowe typu M obejmują zakres średnic materiału od około 1,0 do 170 mm. Dopuszczalna jest temperatura badanego materiału do +80 °C. Systemy czujnikowe M są wbudowane w urządzenie transportujące odpowiednie do wymagań testowania. Badany materiał przechodzi centralnie przez system czujnikowy, jest więc testowany w sposób nieniszczący. Systemy czujnikowe M pozwalają także na badanie półwyrobów z metali nieżelaznych. Jednak w tym przypadku nie jest konieczna magnetyzacja elementu. Do badania półwyrobów z metali nieżelaznych metodą ciągłego przejścia dostępne są specjalne systemy czujnikowe typu H.
  » Pobierz PDF  


  System czujnika FD

  Do badania wolframowego i molibdenowego drutu o średnicy od 0,1 do 2 mm w przemyśle oświetleniowym opracowano specjalny system czujnika do cienkiego drutu, w którym osadza się specjalne, małe cewki i który zawiera także uzwojenie różnicowe i bezwzględne. Do tego szczególnego zastosowania dostosowano specjalne prowadnice i dodatkowe elementy prowadzące.
  » Pobierz PDF  


  System czujnika T

  Do zastosowania na walcarkach na gorąco (w temperaturach do 1200°C i przy prędkościach do 150 m/s) opracowano odporny system czujnika, przystosowany do ciężkich warunków i zawierający elementy prowadzące. Dostępne są cewki chłodzone wodą i prowadnice do materiałów o średnicach od 5 do 60 mm. Specjalne elementy prowadzące stabilizują drut i zapewniają możliwie najbardziej centralne prowadzenie drutu.
  » Pobierz PDF  


  MAGNATEST DH 3.623

  MAGNATEST DH 3.623 firmy FOERSTER jest przyrządem do badań nieniszczących materiałów metalicznych pod względem różnych własności magnetycznych i/lub elektrycznych na bazie metody magneto-indukcyjnej. Przyrząd jest stosowany głównie w procesie wytwarzania rur, prętów, drutu, wlewków itp. w celu weryfikacji gatunku i obróbki cieplnej. Tworząc wersję MAGNATEST DH 3.623 stworzono nowoczesny przyrząd testujący, który oferuje operatorowi łatwe, szybkie i bezpieczne rozwiązanie prawie każdego zadania w dziedzinie badań materiałowych.
  » MAGNATEST DH 3.623  
  » Badanie przyrządem MAGNATEST DH  

  Start | O firmie | Polityka Jakości | ET | RT | PT | MT | Laboratorium | | Biblioteka | Linki | Aktualności | Konferencje | Mapa strony | Kontakt
  FoersterBaker Hughes Digital Solutions GmbHLabino MagnafluxParker


  Copyright © 1991-2023 NDT System