Badania Nieniszczące - Metody badań nieniszczącychBadania Nieniszczące - Metoda RTBadania Nieniszczące - Metoda PTBadania Nieniszczące - Metoda MTBadania Nieniszczące - Laboratorium NDT##end_line
Jesteś tu: » Strona główna » Metoda PT » Penetranty barwne - Magnaflux
Penetranty barwne - Magnaflux

Penetranty czerwone SPOTCHECK
» Pobierz PDF

NOWOŚĆ - Spotcheck SKL-LT (niskotemperaturowy) jest czerwonym penetrantem kontrastowym, zmywalnym przy użyciu rozpuszczalnika i rozpuszczalnym w wodzie, który może być stosowany w temperaturach do -10 °C
» Pobierz PDF

Opis stosowania penetrantów Magnaflux Spotcheck
» Pobierz PDF


Penetranty czerwone SPOTCHECK posiadają certyfikat zgodności z wymaganiami norm EN 571-1 i EN ISO 3452-2.
» Pobierz PDF

Penetranty SPOTCHECK spełniają wymagania między innymi takich norm jak DTD-929, MIL-I-25135,
MIL-STD-6866, DIN 54152, ASTM E-165, BNFL ASEA Atom QRMEP-250, AECL, EDF 
oraz EN 571-1 i EN ISO 3452-2.

 • Najwygodniejsze w zastosowaniach polowych

 • Żywy czerwony kolor nie wymaga światła ultrafioletowego

 • Szeroko stosowane do kontroli spoin

Nazwa Wartości typowe
SKC-S 

Rozpuszczalnik na bazie lotnego destylatu naftowego do zmywania nadmiaru penetranta z powierzchni metodą ścierania rozpuszczalnikiem. Może być także stosowany do usuwania organicznych zanieczyszczeń przed badaniem penetracyjnym.
Metoda C wg EN 571.

Temp. zapł. (PMCC) 
Lepkość 20ºC              
Gęstość 
7ºC
1,0 cS
0,72 
SKL-SP1/SP2

Penetrant o głębokiej czerwonej barwie, do zmywania metodą wycierania rozpuszczalnikiem lub w systemach z usuwalnym penetrantem i z emulgacją. Idealny do badania gładkich odlewów, odkuwek, wyrobów, spoin itd., zarówno w produkcji jak i podczas eksploatacji.
Metoda II - C- d lub II - D - d. Czułość 2 wg EN ISO 3452-2 i EN 571-1.  Wydajność ok. 12 - 16 m.kw. z puszki.

Temp. zapł. (PMCC) 
Lepkość 38ºC
Gęstość w temp.20ºC
>93ºC
3,2 cS
0,85
SKL-WP/WP2

Penetrant o głębokiej czerwonej barwie, zmywalny wodą, idealny do kontroli szorstkich odlewów, spoin i innych chropowatych powierzchni, kiedy wymagane jest ułatwienie zmywania kąpielą wodną. 
Metoda II - A - d lub II - C - d. Czułość 2 wg EN ISO 3452-2 i EN 571-1.  Wydajność ok. 12 - 16 m.kw. z puszki aerozolu.

Temp. zapł. (PMCC) 
Lepkość
Gęstość w temp.20ºC
>93ºC
10,0 cS
0,99
SKD-S2

Zawiesina białego wywoływacza w mieszance lotnych, niehalogenowych rozpuszczalników. Przed nałożeniem SKD-S2 musi być starannie wymieszany i musi być nakładany przez natrysk.
Metoda II - d.  Wydajność ok. 5 m.kw. z puszki aerozolu.

Temp. zapł. (PMCC) 
Gęstość w temp.20ºC
1ºC
0,92
ZR-10C

Różowy koncentrat do rozcieńczania wodą. Stężenia od 5 % do 33 % v/v są idealne do zmywania nadmiaru SKL-SP1 po wstępnym płukaniu wodą. Zwykłe zanurzenie jest wystarczające i powszechnie uważa się za odpowiednie czasu kontaktu do 2 min. 
Metoda D wg EN 571.

Roztwory wodne zamarzają w temp. około 0ºC. Temperatura nie powinna przekraczać 40ºC.
Powyższe liczby są wartościami typowymi i nie stanowią danych technicznych.
Wszystkie produkowane serie posiadają własny certyfikat, numer partii i datę produkcji.
Numer i data są wydrukowane na każdym indywidualnym opakowaniu oraz na opakowaniach zbiorczych.
Kopie certyfikatu wydawane są na  życzenie klientów lub przy zakupie.

Jak stosować penetranty Spotcheck

Najlepsze wyniki uzyskuje się na gładkich powierzchniach, wytworzonych przez czyste narzędzia skrawające. Należą do nich powierzchnie szlifowane, toczone i piaskowane. Operacje śrutowania, polerowania itd., przy których następuje zasmarowanie i zamykanie otworów powierzchniowych, mogą dawać gorsze wyniki, szczególnie w przypadku miękkich metali. Powierzchnie powinny być wolne od obcych materiałów i lakieru, które mogłyby utrudniać penetrację wad lub w sposób niepożądany zatrzymywać penetrant. Smary, oleje itd., które zapobiegają penetracji, można usunąć przez oczyszczenie naftą, ciężką benzyną, benzyną lakową lub przez odtłuszczenie w parach. Zgorzelina, piasek, obojętny pył itd. zatrzymują penetrant i przeszkadzają w jego usunięciu, zatem konieczne jest szczotkowanie lub inny rodzaj wstępnego czyszczenia. Dla uzyskania najbardziej niezawodnych wyników należy z obszarów przeznaczonych do badania usunąć powłoki lakiernicze. 

 • Czyszczenie

  Po wstępnym oczyszczeniu należy wymyć badany element lub jego wycinek środkiem czyszczącym Spotcheck Cleaner/Remover i pozostawić na elemencie przez czas dostatecznie długi do rozpuszczenia brudu lub powłoki. Następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką. Ilość brudu zbieranego szmatką wskazuje na stan czystości powierzchni. Jeśli trzeba, powtórzyć zabieg. Po ostatecznym wytarciu do czysta, przed użyciem penetranta pozostawić element do wyschnięcia. Czyszczenie należy przeprowadzać w dniu badania.

 • Nakładanie penetranta

  Nałożyć penetrant przez rozpylanie na element przeznaczony do badania, tak aby cała powierzchnia była pokryta. Jeśli penetrant zbiera się w krople, ponownie oczyścić środkiem czyszczącym i wytrzeć. Po nałożeniu pozostawić penetrant na pewien czas na elemencie. (Najbardziej efektywny czas penetracji dla każdego elementu można łatwo określić doświadczalnie.)
  Dłuższy czas penetracji nie wpływa na wyniki.

 • Usuwanie penetranta

  Po upływie dostatecznego czasu penetracji należy wytrzeć powierzchnię czystym ręcznikiem lub szmatką. W razie potrzeby powtórzyć. Niektóre powierzchnie wymagają tylko wytarcia. Jednak ogólnie należy usunąć nadmiar penetranta czystą szmatką, zwilżoną środkiem czyszczącym.
  NIE POLEWAĆ powierzchni środkiem czyszczącym, ponieważ powoduje to pogorszenie czułości (wymywanie penetranta).
  Powtarzać ten zabieg aż do całkowitego usunięcia pozostałości penetranta.

 • Ważne: Energicznie wstrząsać opakowaniem aerozolowym, dopóki mieszadełka wewnątrz nie zaczną grzechotać. Spryskać badany element lub wycinek wywoływaczem Spotcheck Developer tylko do momentu równomiernego pociemnienia powierzchni, a nie więcej. Warstwa wywoływacza o odpowiedniej grubości wyschnie, tworząc równą, białą powłokę. Zbyt duża ilość wywoływacza będzie maskować wskazania. Dla ułatwienia nakładania należy trzymać puszkę aerozolu w odległości 20 do 30 cm od powierzchni elementu i jednorazowo pokrywać odcinki o długości 15 do 20 cm. Pozostawić wywoływacz do wyschnięcia. Duże pęknięcia ujawnią się natychmiast. Pojawienie się wyraźnych wskazań mniejszych pęknięć może trwać kilka minut.

 • Badanie

  Wady będą zaznaczone jaskrawą czerwoną barwą penetranta Spotcheck. Linia ciągła lub przerywana oznacza pęknięcie, zawalcowanie, rozerwanie przy kuciu lub niespaw. Wskazania szerokich lub głębokich wad będą rosnąć i rozprzestrzeniać się. Porowatość, jama skurczowa, brak spoistości i nieszczelności pojawią się jako plamki lub lokalne obszary zabarwione. Także one będą rosnąć i rozprzestrzeniać się, jeśli wada jest duża lub rozległa.

Penetranty SPOTCHECK spełniają wymagania takich norm jak:

   

Penetrant

   

Zmywacz

   

Wywoływacz

 
    SKL-SP1/SP2 SKL-WP/WP2     SKC-S ZR10C     SKD-S2  
EN 571-1 i  EN ISO 3452-2 * * * *
MIL-I-25135 REV.E   * *     * *     *  
MIL-STD-6866   * *     * *     *  
MIL-STD-271   * *     * *     *  
MIL-STD-2132   * *     * *     *  
AECL   * *     * *     *  
ASME B&PV Code, Sec. V   * *     * *     *  
ASTM E-165   * *     * *     *  
Boeing BAC 5423 PSD 6-46 or 8-4   * *     * *     *  
General ELECTRIC P50YP107   * *     * *     *  
McDonnell Douglas PS21202   *       * *     *  
NAVSEA 250-1500-1   *       *       *  
DTD 929   * *     *       *  
DIN 54152

  * *     * *     *  
BNFL   * *     * *     *  
ASEA Atom   * *     * *     *  
QRMEP- 250   * *     *       *  
EDF   * *     *       *  
RDT STD F3-6T   * *     *       *  

Start | O firmie | Polityka Jakości | RT | PT | MT | Laboratorium | | Biblioteka | Linki | Aktualności | Konferencje | Mapa strony | Kontakt
Baker Hughes Digital Solutions GmbHLabino MagnafluxParker


Copyright © 1991-2024 NDT System