Badania Nieniszczące - Metody badań nieniszczącychBadania Nieniszczące -  Metoda RTBadania Nieniszczące -  Metoda PTBadania Nieniszczące -  Metoda MTBadania Nieniszczące -  Laboratorium NDT##end_line
Jesteś tu: » Strona główna » Metoda PT » Penetranty fluorescencyjne - Magnaflux
Penetranty fluorescencyjne - Magnaflux


Penetranty fluorescencyjne - Magnaflux
»ZESTAWY PENETRACYJNE ZMYWALNE WODĄ - Pobierz PDF
»ZESTAWY PENETRACYJNE EMULGOWANE - Pobierz PDF
»OPIS STOSOWANIA PENETRANTÓW MAGNAFLUX ZYGLO - Pobierz PDF

"PENECERT" - Serwis badań penetranta  

Dla uzyskania maksymalnych korzyści z jakiegokolwiek systemu badań penetracyjnych konieczne jest zapewnienie, że jakość materiałów używanych w systemie nie uległa pogorszeniu w trakcie ich stosowania. To właśnie dlatego tak wiele norm na badania penetracyjne wymaga do certyfikacji regularnej kontroli materiałów.

Informacje na temat serwisu Penecert można uzyskać w firmie NDT System.
ndt-sys@ndt-system.com.pl

 
Penetranty emulgowane Zyglo
Są niezastąpione przy badaniu elementów o znaczeniu krytycznym, w przemyśle lotniczym, samochodowym i ceramicznym.
Po zastosowaniu i obserwacji w świetle UV(A) wady otwarte na powierzchnię są wyraźnie widoczne.
Dostępne są wyroby o szerokim zakresie czułości, zarówno zmywalne wodą jaki emulgowane, wraz z emulgatorami/zmywaczami i suchymi proszkami oraz wywoływacze rozpuszczalne w wodzie, tworzące zawiesiny wodne i rozpuszczalnikowe do wszelkich krytycznych zastosowań.
 
Nazwa Wartości typowe
 
ZL400 Seria ZL-400 to wodorozcieńczalny, zmywalny wodą fluorescencyjny penetrant stosowany do znajdowania wskazań w odlewach, odkuwkach, profilach i innych materiałach powszechnie spotykanych w zastosowaniach części samochodowych. Seria ZL-400 jest idealnym rozwiązaniem, gdy ścieki powstające w trakcie inspekcji stanowią problem dla eksploatacji. Penetranty są oparte na wodzie i nie zawierają destylatów ropy naftowej, co może pozwolić na bezpośrednie odprowadzenie wody płuczącej do kanalizacji, w zależności od lokalnych przepisów. Penetranty charakteryzują się doskonałą usuwalnością podczas płukania, jasną fluorescencją i mogą nie wymagać użycia wywoływacza w zależności od zastosowania. »ZL 400 Series - Pobierz PDF
 
ZL2C Wysoko wydajny penetrant o normalnej czułości, emulgowany. Odpowiedni do kontroli elementów krytycznych i niekrytycznych. Zatwierdzony według AMS2644, poziom 2 i PWA. Temp. zapłonu (PMCC)
Lepkość w temp. 38C
Gęstość
min. 93ºC
6,5 cS
0,90
 
ZL27A Wysoko wydajny penetrant o wysokiej czułości, emulgowany, idealny do szerokiego zakresu krytycznych i niekrytycznych zastosowań. Zatwierdzony według AMS2644, poziom 3 i PWA. Temp. zapłonu (PMCC)
Lepkość w temp. 38C
Gęstość
min. 93ºC
10,5 cS
0,96
 
ZL37 Ultra czuły penetrant emulgowany. Zatwierdzony według AMS2644, poziom 4 i PWA. Temp. zapłonu (PMCC)
Lepkość w temp. 38C
Gęstość
min. 93ºC
14 cS
0,96
Emulgatory i zmywacze Zyglo
SKC-S Rozpuszczalnik na bazie lotnego destylatu naftowego do zmywania nadmiaru penetranta z powierzchni metodą ścierania rozpuszczalnikiem. Może być także stosowany do usuwania organicznych zanieczyszczeń przed badaniem penetracyjnym. Zatwierdzony według AMS2644, klasa 2. Temp. zapłonu (PMCC)
Lepkość w temp. 38C
Gęstość
7ºC
1,0 cS
0,72
 
ZE4E Lepki, wolno działający emulgator do stosowania z wymienionymi penetrantami Zyglo. Najlepsze efekty daje metoda zanurzania i spuszczania. Zatwierdzony według AMS2644, metoda B, typ 1. Temp. zapłonu (PMCC)
Lepkość
Tolerancja na wodę
Gęstość
165ºC
120 cS
20% min
0,95
 
ZR10C Różowawy koncentrat do rozcieńczania wodą. Stężenia od 5 % do 33 % v/v do zmywania nadmiaru penetranta przez zanurzenie. Do natrysku można stosować stężenie około 0,5 %. Zatwierdzony według AMS2644, metoda D, typ 1. Wodny roztwór można swobodnie stosować do temp. 0ºC. Temperatura nie powinna przekraczać 40ºC.
Penetranty zmwalne wodą Zyglo
Fluorescencyjne badanie penetracyjne jest najbardziej wszechstronnym procesem NDT do wykrywania wad otwartych na powierzchnię w materiałach porowatych.
ZL15B Penetrant o normalnej czułości do ogólnego stosowania do odlewów, odkuwek, wytłoczek itd. Doskonała reakcja na zmywanie. Zatwierdzony według AMS2644, poziom 1/2. Temp. zapłonu (PMCC)
Lepkość w temp. 38C
Gęstość
min. 93ºC
5,9 cS
0,88
 
ZL19 Penetrant o normalnej czułości do ogólnego stosowania do odlewów, odkuwek, wytłoczek itd. Doskonała reakcja na zmywanie. Zatwierdzony według AMS2644, poziom 1 i PWA. Temp. zapłonu (PMCC)
Lepkość w temp. 38C
Gęstość
min. 93ºC
5,9 cS
0,86
 
ZL60C Penetrant o pośredniej czułości do badania elementów konstrukcji lotniczych oraz do innych zastosowań, w których poszukuje się drobnych, zaciśniętych wad. Zatwierdzony według AMS2644, poziom 2. Temp. zapłonu (PMCC)
Lepkość w temp. 38C
Gęstość
93ºC
7,4 cS
0,88
 
ZL60D Penetrant o pośredniej czułości i ulepszonych charakterystykach usuwalności. Zatwierdzony według AMS2644, poziom 2 i PWA. Temp. zapłonu (PMCC)
Lepkość w temp. 38C
Gęstość
93ºC
7,4 cS
0,88
 
ZL67 Penetrant o wysokiej czułości na bazie środków powierzchniowo czynnych. Zatwierdzony według AMS2644, poziom 3 i PWA. Temp. zapłonu (PMCC)
Lepkość
Gęstość
> 100ºC
20 cS
0,98
 
ZL56 Jaskrawy penetrant o ultrawysokiej czułości do krytycznych zastosowań, w których wymagana jest najwyższa czułość. Zatwierdzony według AMS2644, poziom 4 i PWA. Temp. zapłonu (PMCC)
Lepkość
Gęstość
93ºC
16,8 cS
1,00
Wywoływacze Zyglo
ZP4B Wywoływacz w postaci puszystego białego proszku do stosowania w systemach z użyciem penetranta Zyglo. ZP4B daje doskonałe pokrycie elementów po nałożeniu przez "burzę proszkową". Zatwierdzony według AMS2644, postać A, typ 1. Bezazbestowy
Beztalkowy
Temp. zapłonu (PMCC)
Stężenie


niepalny
w stanie dostawy
 
ZP5B Biały koncentrat proszkowy mieszany z wodą dla utworzenia zawiesinowego roztworu utrwalacza. Zatwierdzony według AMS2644, postać C, typ 1. Bezazbestowy
Beztalkowy
Temp. zapłonu (PMCC)
Stężenie


niepalny
60g/l
 
ZP9F Zawiesina białego wywoływacza w szybkoschnącym rozpuszczalniku organicznym. Musi być nakładany przez natrysk. Wyraźne wskazania są formułowane w przypadku stosowania z penetrantami Zyglo. Zatwierdzony według AMS2644, postać F, typ 2/postać E, typ 1.  Bezazbestowy
Beztalkowy
Temp. zapłonu (PMCC)
Stężenie


16ºC
w stanie dostawy
 
ZP14A Biały, swobodnie pływający proszek, rozpuszczający się w wodzie tworząc przezroczysty, bezbarwny biodegradowalny roztwór wywoływacza. Zatwierdzony według AMS2644, postać B, typ 1. Bezazbestowy
Beztalkowy
Temp. zapłonu (PMCC)
Stężenie


niepalny
150g/l
Wszystkie produkowane serie posiadają własny certyfikat, numer partii i datę produkcji.
Numer i data są wydrukowane na każdym indywidualnym opakowaniu oraz na opakowaniach zbiorczych.
Kopie certyfikatu wydawane są na  życzenie klientów lub przy zakupie.

Start | O firmie | Polityka Jakości | RT | PT | MT | Laboratorium | | Biblioteka | Linki | Aktualności | Konferencje | Mapa strony | Kontakt
Baker Hughes Digital Solutions GmbHLabino MagnafluxParker


Copyright © 1991-2024 NDT System