metodyBadania ETBadania RTBadania PTBadania MTLaboratorium-NDT
Jesteś tu: » Strona główna » Metoda RT » Błony radiograficzne - Baker Hughes Digital Solutions GmbH (dawniej GE)
Błony radiograficzne - Baker Hughes Digital Solutions GmbH (dawniej General Electric Sensing & Inspection Technologies GmbH)

GE Radiograficzne systemy błonowe:
» PDF


Certyfikaty ISO przemysłowych błon radigraficznych AGFA:
» ISO 9001
» ISO 14001


Wszystkie błony AGFA STRUCTURIX posiadaja certyfikat jakości wydany przez BAM - BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND PRÜFUNG.
» BAM D4 eco
» BAM D4 G135
» BAM D5 eco
» BAM D5 G135
» BAM D7 eco
» BAM D7 G135

Ważną cechą błon STRUCTURIX jest specjalna wierzchnia powłoka ochronna, będąca bezpośrednim wynikiem technologii dzielonej warstwy przeciwnaprężeniowej (SAL) firmy Agfa. Ta wierzchnia powłoka daje błonom Agfa wysoką odporność na nacisk, zadrapanie i fałdowanie. Inną zaletą wierzchniej powłoki błon Agfa jest to, że chropowatość powierzchni została zoptymalizowana dla zapewnienia bezproblemowej obróbki w automatycznych maszynach wywołujących. Błony STRUCTURIX D mogą być przez długi czas wystawione na bezpieczne światło ciemniowe bez niebezpieczeństwa zadymienia sensytometrycznego (ANSI PH 2,22). Alternatywnie można stosować oświetlenie ciemni jaśniejszym światłem lamp LED.

Jakość błon STRUCTURIX... bezkompromisowe wyniki
Warstwa emulsyjna po obu stronach podłoża błony (1) jest podzielona na dwie warstwy (2+3). Zwiększa to równomierność rozkładu ziarna na obszarze powłoki i powoduje doskonałą równomierność zaczernienia.
Powłoki emulsyjne są pokryte dwiema oddzielnymi warstwami przeciwnaprężeniowymi (4+5). Dla osiągnięcia matowej powierzchni radiogramu, zewnętrzna warstwa zawiera środek matując
Charakterystyki błon 
typu STRUCTURIX
Zastosowania błon typu STRUCTURIX

STRUCTURIX D2
Błona o szczególnie drobnym ziarnie i wysokim kontraście. Idealna do ekspozycji wymagających oddania możliwie najdrobniejszych szczegółów.
 • odlewy z metali lekkich

 • elementy elektroniczne

 • kompozyty

 • ekspozycje z kilkoma błonami


Jednostronna błona o bardzo wysokiej jakości obrazu, możliwości dokładnej interpretacji, wysokim kontraście i przyjemnym odcieniu obrazu. Idealna do powiększeń optycznych. Bezbarwna powłoka na odwrocie zapobiega zwijaniu błony w różnych warunkach.
 • radiografia elektronowa
 • kompozyty
 • elementy elektroniczne
 • badania w których wymagane jest powiększenie optyczne
 • ekspozycje z kilkoma błonami
STRUCTURIX D3
Błona o ultra drobnym ziarnie i wysokim kontraście, dająca bardzo wysoką rozróżnialność szczegółów, spełniająca wymagania najbardziej wymagających zastosowań. Nadaje się do stosowania z okładkami Pb w całym zakresie energii promieniowania.
 • elementy elektroniczne
 • przemysł lotniczy i kosmiczny
 • odlewy
 • kompozyty
 • radiografia jądrowa
 • spoiny precyzyjne
 • ekspozycje z kilkoma błonami
STRUCTURIX D4
Błona o ekstra drobnym ziarnie i wysokim kontraście. Przeznaczona do szerokiego zastosowania wykrywania krytycznych wad. Nadaje się do stosowania z okładkami Pb w całym zakresie energii promieniowania.
 • elementy elektroniczne
 • odlewy
 • kompozyty
 • spoiny precyzyjne
 • przemysł lotniczy i kosmiczny
 • przemysł obronny
 • ekspozycje z kilkoma błonami


STRUCTURIX D5
Błona o bardzo drobnym ziarnie i wysokim kontraście. Wyjątkowo dobra do obrazowania nieciągłości. Nadaje się do stosowania z okładkami Pb z aparatami rentgenowskimi i aparatami gammagraficznymi. 

 • spoiny i odlewy
 • przemysł stoczniowy
 • przemysł lotniczy i kosmiczny
 • ekspozycje z kilkoma błonami

STRUCTURIX D7
Błona o małym ziarnie, dużym kontraście i wysokiej czułości. Idealna błona standardowa do zastosowań bez lub z okładkami Pb. Nadaje się do stosowania z okładkami Pb z aparatami rentgenowskimi i aparatami gammagraficznymi.
 • spoiny i odlewy
 • przemysł obronny
 • przemysł lotniczy i kosmiczny
 • materiały kompozytowe
 • ekspozycje z kilkoma błonami

STRUCTURIX D8
Błona o średnim ziarnie, wysokim kontraście i o bardzo dużej czułości. Błona do zastosowań bez lub z okładkami Pb. Przeznaczona do szerokiego zastosowania.
 
 • odlewy
 • beton i ciężkie konstrukcje
 • ekspozycja z kilkoma błonami

Nowe oszczędne, ekonomiczne błony typu TESTIX

Charakterystyki błon Zastosowania
TESTIX C4
Błona ta oferuje bardzo wysoki kontrast i posiada szczególnie drobne ziarno. Jest odpowiednia do szerokiego zakresu najbardziej odpowiedzialnych zastosowań. Do ekspozycji z ekranami ołowianymi przy użyciu promieniowania gamma, rentgenowskiego lub z akceleratorami liniowymi. 
 • elementy elektroniczne
 • materiały kompozytowe
 • odlewnictwo
 • spoiny o bardzo wysokiej jakości
 • przemysł zbrojeniowy i jądrowy
 • przemysł lotniczy i kosmonautyczny
 • techniki wielobłonowe

TESTIX C5
Wyjątkowo drobne ziarno i wysoki kontrast czynią tę błonę odpowiednią do ekspozycji z ekranami ołowianymi przy użyciu promieniowania gamma lub rentgenowskiego.
 • spawalnictwo

 • odlewnictwo

 • okrętownictwo

 • przemysł lotniczy i kosmonautyczny

 • techniki wielobłonowe

TESTIX C7
Ta czuła błona jest specjalnie zaprojektowana do bezpośrednich ekspozycji przy użyciu promieniowania gamma lub rentgenowskiego, z lub bez ekranów ołowianych.
 • spawalnictwo i odlewnictwo
 • przemysł zbrojeniowy
 • przemysł lotniczy i kosmonautyczny
 • materiały kompozytowe
 • techniki wielobłonowe
Opakowania ciemniowe TESTIX Formaty błon TESTIX
NIF
Błony bez przekładek papierowych. 
Błony TESTIX NIF są pakowane w worki polietylenowe po 100 arkuszy, wewnątrz kartonowych pudeł.
cm C4 NIF C5 NIF C7 NIF
10 x 48 * * *
10 x 72 * * *
30 x 40 * *
Odpowiednie opakowanie dla każdej błony STRUCTURIX® 
Opakowania dzienne
Opakowania dzienne, gotowe do użytku, mogą być umieszczane bezpośrednio na prześwietlanym obiekcie.
VACUPAC Pb
Błony VACUPAC są pakowane próżniowo w worki polietylenowe po 100 arkuszy.
Błony radiograficzne STRUCTURIX z ekranami Pb o standartowej grubości 0,027 mm są pakowane próżniowo w całkowicie światłoszczelny, hermetyczny i odporny na wilgoć zestaw folii. 
ROLLPAC Pb
Błonę można ciąć na dowolną długość w ciemni a miejsce cięcia zakleić czarną taśmą samoprzylepną.
Błona w rolce, jest umieszczona miedzy dwoma ekranami ołowianymi o standartowej grubości 0,027 mm. Opakowanie ROLLPAC jest całkowicie światłoszczelne. Ponieważ jest także odporne na wilgoć i smary, może wchodzić w kontakt z obiektami wilgotnymi lub pokrytymi smarami, bez uszkodzenia błony. 
ROLLPAC DW
Błonę można ciąć na dowolną długość w ciemni a miejsce cięcia zakleić czarną taśmą samoprzylepną
Błona w rolce, jest umieszczona w kopercie, bez ekranów.
Specjalnie przeznaczona do badania materiałów przy użyciu niskiej do bardzo niskiej energii promieniowania (< 100 kV). 
ROLLPAC PRECUT
Ten rodzaj opakowania jest idealny do badań rurociągów, które zwykle składają się z dużej liczby rur o tej samej  średnicy.
Błona w rolce. Na specjalne zamówienie, błony ROLLPAC mogą być dostarczane we wstępnie naciętych odcinkach o długości od 80 cm do 5 m. 
OPAKOWANIA CIEMNIOWE 
Błony do stosowania z oprawami ekspozycyjnymi, do ładownia w ciemni. Wysoki poziom światła ciemniowego tolerowany przez błony STRUCTURIX D pozwala na bardziej dogodne ładowanie i rozładowywanie kaset.
NIF
Błony STRUCTURIX NIF są pakowane w worki polietylenowe po 100 arkuszy, wewnątrz kartonowych pudeł.
Błony bez przekładek papierowych, jakość błony taka sama jak jak dla błony z przekładką papierową.
FW
Błony STRUCTURIX FW są pakowane w worki polietylenowe po 100 arkuszy, wewnątrz kartonowych pudeł.
Błony z przekładkami papierowymi, które zapobiegają sklejaniu się błon kiedy opakowanie zostało otwarte a część błon jeszcze pozostaje w opakowaniu do wykorzystania.
BLR
Jest to ładunek masowy w rolce. Dostępna o standartowej szerokości 70 mm i długości 305 m.
Błona STRUCTURIX bez koperty zwinięta na kartonowym rdzeniu, może być cięta w ciemni na dowolną długość i ładowana z ekranami lub bez ekranów ołowianych do kaset.
Przechowywanie błon Szczegółowe wytyczne są podane w szeregu standardów, jak np. ASTM E1254-97. Temperatura przechowywania powinna być utrzymywana w granicach od 5ºC do 23 ºC, a wilgotności od 30% do 60%.
Wymiary błon Błony STRUCTURIX produkowane są we wszystkich typowych rozmiarach.

Względne współczynniki ekspozycji 
  100 kV(1) 200kV(2) Ir192(3) Co60(4) LINAC/8Mev(5) KONTRAST(*)
STRUCTURIX D2 9.0 7.0 8.0 9.0 9.0 6.0
STRUCTURIX D3s.c. 9.5 8.0 - - - 5.3
STRUCTURIX D3 4.1 4.3 5.0 5.0 5.1 5.5
STRUCTURIX D4 3.0 2.7 3.0 3.0 3.1 5.4
STRUCTURIX D5 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 5.4
STRUCTURIX D7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.4
STRUCTURIX D8 0.6 0.65 0.6 0.6 0.6 4.3
1) Zgodnie z ANSI PH 2,8-ISO 7004 bez ekranów ołowianych.
2) Zgodnie z ANSI PH 2,8-ISO 7004 i EN 584-1 z ekranami Pb 0,027 mm.
3) Filtr Cu 8 mm, ekrany Pb grubości przód: 0,1, tył: 0,2 mm.
4) Ekspozycja z ekranami Pb przód: 0,1 mm, tył: 0,2 mm.
5) Ekspozycja z ekranami FE przód: 1 mm, tył 1mm. Obiekt Fe 160 mm. FFD = 2m.
(*) KONTRAST. Średni gradient odcinka krzywej charakterystycznej miedzy zaczernieniami 1,5 i 3,5 (otrzymany przy 200 kV zgodnie z ISO 7004).

Klasy jakości obrazu i systemy błon
  Nowe Stare
Typ błony
STRUCTURIX®

CEN
EN 584-1

ASTM
E 1815-96

ISO
11699-1

JIS-K7627

ISO
5579

DIN
54-117

RCC-M

BS
2600

D2 C1 specjalna T1 T1 GI G1 1 A
D3 s.c.     T1 T1 GI G1 1 A
D3 C2 I T1 T1 GI G2 2 A
D4 C3 I T2 T2 GI G2 3 A
D5 C4 I T2 T2 GII G2 3-4 A
D7 C5 II T3 T3 GIII G3 4 B
D8 C6 III T4 T4 GIII G4 4-5 B

Wykresy ekspozycji
Wykresy ekspozycji mogą być bardzo przydatne do ustalania prawidłowych warunków ekspozycji. Przedstawione tu wykresy są traktowane tylko jako wytyczne, ponieważ prawidłowa ekspozycja zależeć będzie głównie od zmienności obiektu, czasu ekspozycji, stosowanego sprzętu i warunków obróbki.

Aluminium (Al)
 • typ lampy RTG: stałoprądowa
 • zaczernienie: 2
 • FFD: 1m
 • obróbka automatyczna: cykl 8 min wywoływacz G135, 28ºC

Stal (Fe)
 • typ lampy RTG: stałoprądowa
 • ekrany Pb
 • zaczernienie: 2
 • FFD: 1m
 • obróbka automatyczna: cykl 8 min wywoływacz G135, 28ºC
W skład Systemu Structurix® wchodzą również chemikalia  Structurix® do obróbki ręcznej i automatycznej oraz maszyny Structurix® do obróbki błon jak również System Zapewnienia Jakości Structurix®

Start | O firmie | Polityka Jakości | ET | RT | PT | MT | Laboratorium | | Biblioteka | Linki | Aktualności | Konferencje | Mapa strony | Kontakt
FoersterBaker Hughes Digital Solutions GmbHLabino MagnafluxParker


Copyright © 1991-2023 NDT System