Badania Nieniszczące - Metody badań nieniszczącychBadania Nieniszczące -  Metoda RTBadania Nieniszczące -  Metoda PTBadania Nieniszczące -  Metoda MTBadania Nieniszczące -  Laboratorium NDT##end_line
Jesteś tu: » Strona główna  » Laboratorium  » Lampa ostrzegawcza mocy dawki GRAETZ GWL-10m
Lampa ostrzegawcza mocy dawki GRAETZ GWL-10m

 

GWL

GWL 10m jest zasilanym z akumulatora urządzeniem ostrzegaw-czym mocy dawki, niezależnym od zasilania sieciowego, do wykry-wania promieniowania γ i RTG. Przyrząd posiada cztery progi alar-mowe, po przekroczeniu których wyzwalany jest alarm optyczny i akustyczny.

W razie potrzeby można wyłączyć alarm akustyczny. Przyrząd zaprojektowany do pracy w bardzo trudnych warunkach otoczenia jest spełnia wymagania kompatybilności elektromagne-tycznej (EMC) i jest wyposażony w solidną, bryzgoszczelną obudo-wę. GWL 10m jest najbardziej przydatny do monitorowania po-mieszczeń i do oznaczania obszarów z ograniczeniem ruchu, w których została przekroczona określona moc dawki.

GWL 10m jest dostarczany razem z ładowarką do ładowania wbu-dowanego akumulatora.

Oprzyrządowanie opcjonalne:

• solidny trójnóg
• czujnik ruchu wyzwalający alarm akustyczny, gdy osoba zbliża się do niebezpiecznej strefy o podwyższonym poziomie promie-niowania

» Pobierz PDF


Start | O firmie | Polityka Jakości | RT | PT | MT | Laboratorium | | Biblioteka | Linki | Aktualności | Konferencje | Mapa strony | Kontakt
Baker Hughes Digital Solutions GmbHLabino MagnafluxParker


Copyright © 1991-2024 NDT System