Badania Nieniszczące - Metody badań nieniszczącychBadania Nieniszczące -  Metoda RTBadania Nieniszczące -  Metoda PTBadania Nieniszczące -  Metoda MTBadania Nieniszczące -  Laboratorium NDT##end_line
Jesteś tu: » Strona główna  » Magnaflux - BIEŻĄCE INFORMACJE


Wykorzystanie SPOTCHECK SKD-S2 do skanowania 3D

Klient

Nasz klient jest dystrybutorem skanerów 3D z siedzibą w Finlandii. Dwa lata temu zwrócili się do Magnaflux EMEAR, szukając matowej białej powłoki natryskowej, która ułatwi skanowanie 3D. Błyszczące lub ciemne obiekty nie skanują dobrze; matowe białe wykończenie skanuje znacznie lepiej.

Wyzwanie.

W przeszłości nasz klient kupował powłoki i spraye wybielające od innej firmy. Jednak nie było już możliwe ich pozyskiwanie w Finlandii.
Z tego powodu potrzebowali alternatywnego produktu, który wykazywałby następujące cechy:

- Łatwa metoda aplikacji (aerozol)
- Równa matowa powłoka
- Szybkoschnąca
- Łatwy do usunięcia

Rozwiązanie

SPOTCHECK® SKD-S2 to szybkoschnący, oparty na rozpuszczalniku wywoływacz, który służy do wzmacniania wskazań widocznych podczas kontroli penetracji barwnika. Produkt działa poprzez pozostawienie cienkiej matowej białej warstwy pigmentów nieorganicznych na kontrolowanym składniku. To następnie wyciąga penetrant z powrotem z wszelkich defektów powierzchniowych i uwidacznia go na powierzchni, dzięki czemu może być łatwo widoczny dla inspektora. Po kontroli SKD-S2 można łatwo usunąć, wycierając szmatką lub myjąc wodą z detergentem. Magnaflux EMEAR był świadomy istnienia innych firm, które z powodzeniem stosowały SKD-S2 jako spray matujący, szczególnie w odniesieniu do fotografii i obrazowania 3D, i zasugerował to jako potencjalną alternatywę.

Wyniki

Nasz klient otrzymał puszkę aerozolową SKD-S2 od jednego z naszych dystrybutorów w Finlandii do celów próbnych. Uzyskane wyniki były doskonałe. W rezultacie dostarczają teraz SKD-S2 jako akcesorium do swojej bazy klientów w Finlandii, jako środek pomagający w skanowaniu. Bez SKD-S2 jakość skanowanych obrazów jest niska.

Aby zobaczyć więcej zdjęć z pracy naszego klienta przy skanowaniu 3D, odwiedź jego stronę na
>> Pintereście.

Aby obejrzeć film z SPOTCHECK SKD-S2 w akcji, kliknij tutaj, aby przejść do >> YouTube.

* tekst i zdjęcia pochodzą ze strony: www.facebook.com/MagnafluxNA


Poznaj 5 podstawowych kroków w celu zidentyfikowania i rozwiązania problemu wodnego czyszczenia oraz przewodnik rozwiązywania problemów z typowymi problemami i rozwiązaniami.

Pięć podstawowych kroków do identyfikacji i rozwiązania problemu z wodnym środkiem czyszczącym do NDT oraz instrukcja postępowania opisująca często występujące problemy i ich rozwiązania.
Czyszczenie elementów przy użyciu roztworów wodnych jest zwykle jedną z części o wiele obszerniejszego procesu produkcyjnego. Kiedy w procesie tym powstaje problem, inżynierowie i technicy muszą znaleźć źródło problemu i określić najlepsze rozwiązanie.
Czasami problem pojawia się nagle po powodującym go kroku. W tych przypadkach rozwiązanie problemu może być łatwe i proste.
W innych przypadkach problemy pojawiają się dopiero po kilku dalszych krokach obróbki. W tych przypadkach powrót do pierwotnych przyczyn problemu może być trudny.
W artykule przedstawiamy w skrócie 5 podstawowych kroków, jakie można podjąć w celu identyfikacji i rozwiązania problemu z wodnym systemem czyszczącym oraz podajemy listę często występujących problemów związanych z wodnymi środkami czyszczącymi wraz z rozwiązaniami problemów.

Pięć kroków do rozwiązania problemu z wodnym środkiem czyszczącym w badaniach nieniszczących.
- Zidentyfikować: Zidentyfikować etap procesu, w którym problem pojawia się najpierw. Dokładnie obserwować ten etap, żeby stwierdzić, co powoduje uwidocznienie problemu.
- Znaleźć źródło: Poczynając od zidentyfikowanego etapu, w którym pojawia się problem, prześledzić proces wstecz i dokładnie obserwować każdy etap, żeby zidentyfikować źródło problemu.
- Monitorować: Po zidentyfikowaniu etapu powodującego problem monitorować ten etap, żeby stwierdzić, czy problem jest przejściowy, okresowy, czy nieodłącznie związany z procesem.
- Szukać głębiej: Jeśli problem jest przejściowy lub chwilowy, stwierdzić, czy zostały zmienione jakieś materiały albo warunki. Czasami prosta zmiana materiału może spowodować nieprzewidziane problemy. Jeśli problem okazuje się nieodłącznie związany z etapem procesu, zebrać możliwie jak najwięcej informacji. Ocenić, czy można wyeliminować problem przez zmianę etapu, w którym powstaje lub przez zmianę etapu, w którym staje się widoczny. Określić, czy dotyczyłoby to następnych etapów procesu.
- Podjąć działanie: W oparciu o posiadane informacje wdrożyć najlepsze rozwiązanie problemu.

 

Learn the 5 basic steps to identify and solve a aqueous cleaning issue, and a troubleshooting guide with common problems and solutions.

* tekst i zdjęcia pochodzą ze strony: www.facebook.com/MagnafluxNA
Próbki wzorcowe do metody magnetyczno-proszkowej pomagają utrzymać jakość procesu przez weryfikację skuteczności proszku magnetycznego. Używa się ich do sprawdzenia jakości proszku magnetycznego, do porównania różnych proszków, do weryfikacji czułości i widoczności oraz do określenia kierunku i natężenia pola magnetycznego. W niniejszym blogu analizujemy główne zastosowanie wzorców klinowych QQI i wskaźników strumienia magnetycznego, które służą do weryfikacji kierunku i natężenia pola.
Natężenie i kierunek magnetycznego pola są kluczowymi czynnikami decydującymi o udanym badaniu magnetyczno-proszkowym. Aby na badanej powierzchni powstały wskazania, konieczne jest działanie odpowiedniego pola magnetycznego. A ponieważ magnetyzacja ma charakter kierunkowy, tylko nieciągłości przecinające linie strumienia powodują powstanie rozproszonych pól koniecznych do utworzenia tych wskazań.
Niestety, niemożliwy jest bezpośredni pomiar pola magnetycznego wewnątrz badanego elementu. Dlatego wielu praktyków wykorzystuje sztuczne wady albo próbki wzorcowe do potwierdzenia natężenia pola magnetycznego. Sztuczne wady mogą jednocześnie potwierdzić kierunek pola, ponieważ tylko wady prostopadłe do linii strumienia powodują powstanie wskazań. Najpowszechniej stosowanymi sztucznymi wadami są wzorce klinowe QQI i paski wskaźnikowe strumienia. Każdy z nich ma swoje zalety i wady, które trzeba rozważyć przy wyborze odpowiedniego narzędzia do kontroli.

En este artículo, se definen las tiras indicadoras de flujo de inspección de partículas magnéticas y los indicadores de calidad cuantitativa (QQI) y se les da un enfoque manual para encontrar estándares de fallas artificiales magnética.

* tekst i zdjęcia pochodzą ze strony: www.facebook.com/MagnafluxNA

Trzy wizualne cechy naszych pojemników aerozolowych z zawiesinami magnetycznymi i penetrantami, które sytuują je daleko od wyrobów konkurencyjnych. Obejrzyjcie podsumowanie naszego kierownika marketingu Matta i dowiedzcie się więcej o aerozolach do badań nieniszczących na stronie www.magnaflux.com/Aerosols.

Watch and see 3 visual features of our magnetic particle and liquid penetrant aerosol cans that set them apart from competitors.

* tekst i zdjęcia pochodzą ze strony: www.facebook.com/MagnafluxNA


Jedną z zalet lamp LED UV jest to, że świecą z pełną intensywnością natychmiast po załączeniu, inaczej niż tradycyjne rtęciowe lampy światła czarnego, które osiągają pełną intensywność po 10 – 15 minutach. Może więc być mylące, kiedy karta wyrobu dla lampy LED UV podaje czas "stabilizacji". W jaki sposób lampa LED może być natychmiast gotowa do pracy, jeśli wymaga czasu stabilizacji? Żeby odpowiedzieć na to, opiszemy szczegółowo, jak pracują różne lampy. W tradycyjnej lampie rtęciowej światło jest generowane przez łuk elektryczny wysokiego napięcia przeskakujący przez parę rtęci wewnątrz bańki lampy. Po załączeniu lampy obwód startera generuje wewnątrz bańki ciepło, które powoduje parowanie rtęci aż do ilości wystarczającej do zajarzenia łuku poprzez parę. Potrzeba około 10 – 15 minut do uzyskania wewnątrz bańki ilości pary rtęci wystarczającej do uzyskania pełnej intensywności światła. To stąd bierze się czas "nagrzewania" tradycyjnej lampy rtęciowej: bańka dosłownie musi się nagrzać, żeby generować światło. Lampy LED reagują przeciwnie. Dioda LED jest układem półprzewodnikowym, który emituje światło, kiedy przepływa przez niego prąd. Ogólnie biorąc, półprzewodniki są bardziej wydajne, kiedy są zimne, więc LED ma maksymalną wydajność (to jest wysyła najwięcej światła) po pierwszym zasileniu lampy. Przepływ prądu przez układ LED powoduje jego nagrzanie, co zmniejsza jego wydajność. Oznacza to, że z czasem użytkowania lampy LED zmniejsza się ilość generowanego przez nią światła. Żeby zapobiec temu efektowi, lampy LED są tak zaprojektowane, żeby odprowadzały ciepło z układu scalonego do chwili stabilizacji ogólnej temperatury. To dlatego lampy LED mają czas "stabilizacji" zamiast czasu "nagrzewania": intensywność spada do czasu ustabilizowania temperatury. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wydajność LED działa w obie strony: wyłączenie lampy LED pozwala na ochłodzenie układów scalonych i ich wydajność z powrotem wzrasta. A więc lampa LED UV powróci do swojej maksymalnej intensywności przy następnym załączeniu. Norma ASTM E3022 wymaga, żeby producenci lamp podawali charakterystykę czasu stabilizacji dla lamp LED. Stabilna praca jest zdefiniowana jako nie więcej niż 5% odchylenia dla 3 różnych pomiarów wykonanych w odstępach 30 minut. Na przykład, czas stabilizacji 5 minut oznacza, że intensywność będzie maleć w ciągu pierwszych 5 minut pracy, ale po tym czasie pozostanie stabilna w granicach ±5%. Wyjaśnienie różnicy między "nagrzewaniem" a "stabilizacją" pozwala zrozumieć, dlaczego karta wyrobu dla lampy LED UV zawiera informację o czasie stabilizacji. Rtęciowe lampy ultrafioletowe potrzebują fizycznego nagrzania do uzyskania pełnej intensywności, podczas gdy lampy LED świecą z pełną intensywnością natychmiast po załączeniu, ale ich intensywność powoli maleje do chwili stabilizacji temperatury.

One advantage to LED UV lamps is they are at full intensity from the instant they are turned on, unlike traditional mercury vapor black lights which require 10-15 minutes to get up to full intensity. So it can be confusing when the product data sheet for an LED UV lamp lists a "stabilization" time. How can the LED lamp be instant-on but still need time to stabilize?

* tekst i zdjęcia pochodzą ze strony: www.facebook.com/MagnafluxNA>Start | O firmie | Polityka Jakości | RT | PT | MT | Laboratorium | | Biblioteka | Linki | Aktualności | Konferencje | Mapa strony | Kontakt
Baker Hughes Digital Solutions GmbHLabino MagnafluxParker


Copyright © 1991-2024 NDT System