Badania Nieniszczące - Metody badań nieniszczącychBadania Nieniszczące -  Metoda RTBadania Nieniszczące -  Metoda PTBadania Nieniszczące -  Metoda MTBadania Nieniszczące -  Laboratorium NDT##end_line
Jesteś tu: » Strona główna  » RODO
RODO

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej "RODO", informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest NDT SYSTEM SŁAWOMIR JÓŹWIAK, ul. Twardowskiego 21, 01-643 WARSZAWA, zwana dalej NDT SYSTEM.

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Administrator Danych Osobowych. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: e-mail: ndt-sys(at)ndt-system.com.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych NDT SYSTEM w zakresie przygotowania ofert i nawiązania czynności prawnych z tym związanych, a w tym handlowych oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów NDT SYSTEM.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania negocjacji, rokowań, uzgodnień, stosunków prawnych, w tym obowiązywania umów, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunków prawnych, w tym z umów i innych czynności prawnych, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

5. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

6. Przysługują Państwu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

7. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informujemy, że odbiorcą Państwa danych osobowych będą: - podmioty świadczące NDT SYSTEM usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową oraz podmiotom świadczącym dla NDT SYSTEM usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy - kontrahenci NDT SYSTEM – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawieranych przez NDT SYSTEM; - podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; - podmioty współpracujące z NDT SYSTEM przy obsłudze spraw podatkowych, prawnych w zakresie, w jakim staną się administratorem danych; - podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne; - organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

9. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

10. Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane automatycznie i nie będą wykorzystywane do profilowania.

Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Administrator Danych Osobowych:

e-mail: ndt-sys@ndt-system.com.plStart | O firmie | Polityka Jakości | RT | PT | MT | Laboratorium | | Biblioteka | Linki | Aktualności | Konferencje | Mapa strony | Kontakt
Baker Hughes Digital Solutions GmbHLabino MagnafluxParker


Copyright © 1991-2024 NDT System